Impuls muziekonderwijs: Over deze subsidie

1659 scholen doen mee! 

Regeling Impuls muziekonderwijs gesloten: het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Drie subsidierondes, 1659 deelnemende scholen en ruim 350.000 bereikte leerlingen: dat is de Impuls muziekonderwijs. Wat begon in 2015 met 15 scholen als Vroege Starters, groeide in drie subsidierondes uit tot een landelijke beweging voor muziekonderwijs op de basisschool. In de laatste ronde hebben 641 scholen uit heel Nederland subsidie gekregen om drie jaar te kunnen investeren in meer en beter muziekonderwijs. Alle gehonoreerde projecten zijn hier te vinden.

Investeren in meer en beter muziekonderwijs!

Als ik naar muziek ga dan heb ik kriebels in mijn buik.” Oumaima

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie konden scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.

Volledige subsidieregeling Impuls muziekonderwijs_PO_2015-2020.pdf

Beschikbare budget ronde 3
In maart 2018 werd bekend dat het budget voor de Impuls muziekonderwijs werd verhoogd en de regeling werd verlengd tot het budget bereikt werd (uiterlijk 29 juni).

Op 21 juni 2018 is de regeling gesloten vanwege uitputting van het budget. Het uiteindelijke budget van de derde ronde werd vastgesteld op €10.440.000.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

 

Meer lezen

De regeling in het kort

  • Deze subsidieregeling stond open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd.
  • Je kon subsidie aanvragen wanneer je:structureel muzieklessen gaat verzorgen, de mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs en verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.
  • De subsidie was voor drie schooljaren. De hoogte was afhankelijk van het aantal leerlingen.

 

Meer lezen

De aanvraag

Aanvraagrondes

Er waren drie aanvraagrondes
2 november 2015 tot 1 april 2016 (gesloten)
2 oktober 2016 tot 1 april 2017 (gesloten)
2 oktober 2017 tot 21 juni 2018 (gesloten)

 

SLO doorgaande leerlijn muziek

Het accent in de Impuls muziekonderwijs ligt niet op het ontwikkelen van nieuwe methoden of leerlijnen, maar op het benutten van wat er al is. Daarom is er voor gekozen dat in het plan de SLO doorgaande leerlijn muziek als uitgangspunt genomen moet worden. Met welke methode je deze leerlijn invult is aan jullie. De methode moet passen bij de visie, expertise en ambitieniveau van de school.
Op de website van het LKCA vind je een overzicht van muziekmethoden.

Kennisdeling

Wanneer je subsidie ontvangt vragen wij je de kennis die je opdoet in het project te delen met andere schoollocaties in de regio.

 

Meer lezen
Impuls muziekonderwijs
Meest gelezen