Impuls muziekonderwijs: Over deze subsidie

Op 21 juni 2018 om 10.00 uur is de regeling Impuls muziekonderwijs gesloten vanwege uitputting van het budget. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Scholen die in afwachting zijn van het besluit op hun aanvraag, ontvangen persoonlijk bericht zodra bekend is of hun aanvraag gehonoreerd kan worden.

We zijn verheugd te zien dat zoveel scholen met ons het belang van muziekonderwijs onderstrepen. We hopen dat alle scholen en partners doorgaan met de inspanningen om muziek een vaste plek te geven in het onderwijsprogramma.

Investeren in meer en beter muziekonderwijs!

Als ik naar muziek ga dan heb ik kriebels in mijn buik.” Oumaima

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.

Volledige subsidieregeling Impuls muziekonderwijs_PO_2015-2020.pdf

Beschikbare budget ronde 3
In maart 2018 werd bekend dat het budget voor de Impuls muziekonderwijs werd verhoogd en de regeling werd verlengd tot het budget bereikt werd (uiterlijk 29 juni).
Op 21 juni is de regeling gesloten vanwege uitputting van het budget. Het uiteindelijke budget van de derde ronde is vastgesteld op €10.440.000.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit
Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De Impuls muziekonderwijs is onderdeel van dit programma en sluit aan bij Méér Muziek in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private partijen zich de komende vijf jaar gezamenlijk inzetten voor structureel muziekonderwijs op de basisschool.

 

Meer lezen

De regeling in het kort

  • Deze subsidieregeling stond open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in Nederland. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd.
  • Je kon subsidie aanvragen wanneer je:structureel muzieklessen gaat verzorgen, en de mensen die voor de klas staan gaat trainen in het geven van muziekonderwijs; en verbinding maakt tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs.
  • De subsidie is voor drie schooljaren. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen.

 

Meer lezen

De aanvraag

Aanvraagrondes

Er zijn drie aanvraagrondes geweest
2 november 2015 tot 1 april 2016 (gesloten)
2 oktober 2016 tot 1 april 2017 (gesloten)
2 oktober 2017 tot 21 juni 2018 (gesloten)

 

SLO doorgaande leerlijn muziek

Het accent in de Impuls muziekonderwijs ligt niet op het ontwikkelen van nieuwe methoden of leerlijnen, maar op het benutten van dat wat er al is. Daarom is er voor gekozen dat in het plan de SLO doorgaande leerlijn muziek als uitgangspunt genomen moet worden. Met welke methode je deze leerlijn invult is aan jullie. De methode moet passen bij de visie, expertise en ambitieniveau van de school.
Op de website van het LKCA vind je een overzicht van muziekmethoden.

Kennisdeling

Wanneer je subsidie ontvangt vragen wij je de kennis die je opdoet in het project te delen met andere schoollocaties in de regio.

 

De aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

 

NB. Het is niet toegestaan een zzp-er als eerste samenwerkingspartner aan te voeren. Zzp’ers kunnen zich wel in een collectief samenvoegen en zo als eerste samenwerkingspartner opgevoerd worden.

NB. Zorg dat de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst correct aansluiten bij de begrotingscijfers.

Waarvoor kon niet worden aangevraagd?

  • Bestaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie. Heb je bijvoorbeeld op dit moment al een muziekdocent in dienst, dan kun je deze niet in de begroting opnemen. Een uitbreiding van zijn of haar uren kan wel onderdeel zijn van het project.
  • Activiteiten waarvoor je al subsidie ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie, bijvoorbeeld in het kader van Kinderen Maken Muziek of Cultuureducatie met Kwaliteit, komen niet in aanmerking. Wel kun je subsidie aanvragen voor aanvullende activiteiten waarmee je duurzaam nog meer en beter muziekonderwijs gaat realiseren.

 

Bericht
De contactpersoon van het schoolbestuur en de contactpersoon van de schoollocatie ontvangen een automatisch bericht per email dat de aanvraag door ons ontvangen is.
Binnen 13 weken hoor je of de aanvraag gehonoreerd is.

 

Meer lezen
Impuls muziekonderwijs
Meest gelezen