Meer erfgoedparticipatie

Al 10 jaar ondersteunen we met onze subsidieregelingen projecten rondom (immaterieel) erfgoed. In 2019 en 2020 breiden we de mogelijkheden uit. Sommige subsidieregelingen zijn specifiek voor erfgoedprojecten. Andere regelingen staan open voor alle disciplines.

Actuele subsidiemogelijkheden

wat 

waarvoor

wanneer

bedrag 

aanvrager

immaterieel erfgoed

projecten gericht op eigentijdse vormen van
beoefening van immaterieel erfgoed

tot uiterlijk 18 december 2020

1.000 - 10.000

stichting of vereniging,
gericht op immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening

mediakunst- en erfgoededucatie

erfgoededucatie in het PO

tot uiterlijk 13 december 2019

10.000 – 80.000

culturele instelling, samen met een school

cultuurmakers van nu

kleinschalige en vernieuwende
projecten, voor alle disciplines, waaronder erfgoed

tot uiterlijk 30 oktober 2020

 tot 5.000

groep cultuurmakers of culturele instelling

maakruimte voor cultuur


samenwerkingsprojecten in cultuurparticipatie, waaronder erfgoed

tot uiterlijk 30 oktober 2020

5.000 - 25.000

culturele instelling 

internationale samenwerking 


internationale samenwerkingsprojecten

tot uiterlijk 18 december 2020

max. 25.000

culturele instelling of zelfstandige professional 

creatief gebruik digitaal erfgoed 


Jongeren creatief aan de slag met digitale collecties en archieven

tot uiterlijk 18 december 2020

max. 50.000

stichting of vereniging, gericht op cultuurparticipatie of erfgoedbeoefening door jongeren 

Archeologieparticipatie 


Meer mensen actief bezig met archeologie in hun vrije tijd

tot uiterlijk 18 december 2020

max. 25.000

stichting of vereniging, gericht op archeologie, archeologieparticipatie of cultuurparticipatie.

erfgoedvrijwilligers


informatie volgt

informatie volgt

informatie volgt

informatie volgt 

 

 

 

 

 

 

 

Meest gelezen