Aanleiding

Al 10 jaar stimuleert het Fonds voor Cultuurparticipatie initiatieven rondom (immaterieel) erfgoed De beleidsbrieven ‘Cultuur in een open samenleving’ (2018) en ‘Erfgoed telt’ (2018) van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sluiten hierop aan en geven ruimte voor uitbreiding.

In 2019 en 2020 geeft het Fonds daarom extra aandacht aan de thema’s: immaterieel erfgoed, creatief gebruik digitaal erfgoed, archeologieparticipatie en erfgoedvrijwilligers.

Waarom ondersteunen we erfgoedparticipatie? 

Erfgoed maak je met elkaar. Het is wat ons met elkaar verbindt en wat het verhaal van jou en je omgeving vertelt. Gebruiken, rituelen en ambachten zijn creatieve manieren om met de wereld om te gaan. Om te laten zien wie je bent en waar je voor staat, als groep of als persoon.

Erfgoed komt tot leven door mensen die er actief mee bezig zijn, zoals vrijwilligers, beoefenaars of erfgoedgemeenschappen. Zij zijn het die erfgoed dynamisch en relevant maken. Dat ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie graag.

Meest gelezen