Vraag en antwoord

Vraag en antwoord Cultuurmakers van nu

Vragen over de regeling

Wat wordt bedoeld met actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd?

Hiermee bedoelen we dat je zelf bezig gaat met cultuur of erfgoed. Dat kan alle vormen van cultuur zijn. Tekenen, zingen, dansen, dichten, rappen, schilderen, musiceren, schrijven, filmen, acteren, stand-uppen, etc. En dat dus in je vrije tijd en niet als je baan of onder schooltijd. Met erfgoedparticipatie bedoelen we bijvoorbeeld het uitvoeren van een ambacht, of een traditie. We vinden het belangrijk dat de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze doen en dus meer doen alleen uitvoeren.

Ons koor organiseert elk jaar een kerstconcert. Kunnen we daar voor aanvragen?

Wij ondersteunen in deze regeling geen reguliere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks eindconcert. Dit geldt ook voor theatergroepen met een jaarlijkse voorstelling, dancecrews met een vast aantal dansoptredens etc. Het is een projectregeling en we vragen je dus helder te maken wat er voor jullie bijzonder is aan het project.

Ik heb geen stichting, of vereniging. Kan ik dan wel aanvragen?

Ja dat kan! Dit is de eerste van onze subsidieregelingen die ook open staat voor individuen. We vragen dan wel dat je het project niet alleen draagt, maar dat het een project van minstens drie cultuurmakers is. Als je op deze manier subsidie aanvraagt, vragen we je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in te dienen wanneer je project gehonoreerd wordt. De kosten hiervoor mogen gedekt worden door de subsidie. Daarom zit de VOG als post in de modelbegroting ingevoegd.

Wat bedoelen jullie met kleinschalig en vernieuwend?

Kleinschalig is natuurlijk net als vernieuwend een relatief begrip. Deze subsidieregeling heeft een maximaal aanvraagbedrag van €5000,- waarmee je als aanvrager nou eenmaal niet enorme grote producties, activiteiten of inhuur van kan betalen. We vinden het simpelweg belangrijk dat het bedrag dat je aanvraagt past bij de activiteiten die je wilt doen. Qua vernieuwing kijken we of je iets hebt bedacht dat voor een ontwikkeling zorgt voor de groep cultuurmakers. Stappen ze hiermee buiten de gebaande paden en gaan ze aan de slag met iets dat vernieuwend voor ze is? Dan zit je op de juiste weg.

Mijn project begint al snel, maar ik heb toch extra financiering nodig. Kan ik dan nog aanvragen?

Hangt af van wat jij snel vindt. Je project moet minimaal 8 weken nadat je een aanvraag hebt ingediend van start gaan. Eerder lukt het ons simpelweg niet om je aanvraag goed te kunnen behandelen. Overigens steunen we ook geen projecten die nog heel erg ver in de toekomst liggen. Omdat we het wel belangrijk vinden dat het project werkelijk in de ontwikkelfase zit. Als je project binnen 6 maanden na je aanvraag start is het helemaal goed.

Wat bedoelen jullie met de start van het project?

Wij zien het eerste moment dat er activiteiten zijn met deelnemers als startpunt. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld ook een eerste repetitie, maar niet een eerste brainstorm of plansessie.

Kan ik met jullie subsidie alles betalen?

Nee, dat kan niet. In deze regeling mag het bedrag dat je bij ons aanvraagt, maximaal de helft van je hele begroting zijn. We vragen je dus om zelf minimaal hetzelfde bedrag als je aanvraagt bij te leggen. Dat geld mag uit eigen middelen komen, maar bijvoorbeeld ook van andere financiers of bijdragen.

Is deze regeling ook bedoeld voor festivals?

Dat hangt er vanaf wat voor festival het is. Een festival past in principe prima binnen deze regeling, zolang er op dat festival maar aandacht is voor de actieve deelname door cultuurmakers en zij dus niet alleen maar uitvoeren, maar ook zelf (deels) verantwoordelijk zijn voor het programma.

Mijn vraag zit hier niet bij

Laat het ons weten! Wellicht is je vraag namelijk ook relevant voor anderen. Mail je vraag daarom naar e.snelders@cultuurparticipatie.nl o.v.v. FAQ Cultuurmakers van nu

Meest gelezen