Cultuurmakers van nu: Over deze subsidie

Organiseer jij samen met een groep cultuurmakers een kleinschalig en vernieuwend project op het vlak van actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd? En zoek je nog financiering? Misschien is de subsidieregeling Cultuurmakers van nu iets voor jou.

Voor cultuurmakers in groepen…
Cultuurmakers die samen vorm geven aan een project kunnen een aanvraag indienen. Je hoeft hiervoor geen stichting of vereniging te zijn, maar dit mag wel.

… die buiten de gebaande paden stappen.
Denk bijvoorbeeld aan een verrassende samenwerking, een experimentele aanpak of een bijzondere cross-over.

Wat is een cultuurmaker?
Personen die in hun vrije tijd actief zijn op het gebied van kunst, e-cultuur, erfgoed of media. 

Aanvragen
De subsidieregeling is doorlopend geopend van maandag 7 januari 2019 tot en met vrijdag 30 oktober 2020, of tot het subsidieplafond van € 625.000,- wordt behaald. 

Bedragen

 • Je kan per project maximaal € 5000,- aanvragen
 • Als je subsidie ontvangt moet je minimaal hetzelfde bedrag zelf bijdragen. Dit kan uit eigen middelen of door bijdragen van andere financiers
 • Als je project subsidie ontvangt, krijg je 90% van het bedrag direct als voorschot en 10% na het einde van je project

 

Subsidieregeling

Regeling Cultuurmakers van nu

Meer lezen

Wie en waarvoor

Wie kan een aanvraag indienen?

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • een in Nederland gevestigd persoon van 18 jaar of ouder met een geldige verblijfstitel, namens een groep van minimaal drie cultuurmakers
 • een in Nederland gevestigde culturele instelling zonder winstoogmerk.


Extra informatie voor individuen

Als je als individu aanvraagt, is het een voorwaarde dat je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) indient wanneer je project gehonoreerd wordt. De kosten hiervoor mogen gedekt worden door de subsidie. Daarom zit de VOG als post in de modelbegroting ingevoegd.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

Je kunt subsidie aanvragen voor een:

 • kleinschalig en vernieuwend project;
 • op het vlak van de actieve cultuur- of erfgoedparticipatie in de vrije tijd;
 • dat ontwikkeld en uitgevoerd wordt door een groep cultuurmakers;
 • en waarbij je met nieuwe inhoud en/of vormen van cultuurparticipatie aan de slag gaat.
 • Een project duurt maximaal een jaar.

 

Meer lezen

VOORWAARDEN: WAAR MOET JE AANVRAAG AAN VOLDOEN?

Hieronder vind je een selectie van de voorwaarden waar je project aan moet voldoen. Lees voordat je een aanvraag doet de subsidieregeling goed door voor een overzicht van alle voorwaarden.

Project

 • Je vraagt aan voor een specifiek en onderscheidend project en dus niet voor een reguliere activiteit, zoals een jaarlijks terugkerend concert of festival, de vaste lasten van een organisatie, of een wekelijkse repetitie.
 • Je project start niet later dan 6 maanden en niet eerder dan 8 weken na indiening van je aanvraag. 
 • Het project duurt maximaal één jaar


Begroting

 • Het aangevraagde bedrag is maximaal 50% van de totale voor in subsidie in aanmerking komende projectkosten.
 • Alleen kosten die direct aan het project gerelateerd zijn komen voor subsidie in aanmerking.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Maximaal 20% van de subsidie mag worden ingezet voor materiële investeringen.

Indien je als rechtspersoon subsidie ontvangt binnen deze regeling, moet je voldoen aan de Governance Code Cultuur.

 

Meer lezen

CRITERIA: WAAR BEOORDELEN WE JE AANVRAAG OP?

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria:

 • Inhoudelijke kwaliteit
 • Organisatorische kwaliteit
 • Samenwerking door de groep cultuurmakers.


Een toelichting op deze criteria vind je terug in de  Regeling_Cultuurmakers_van_nu. Je komt alleen voor subsidie in aanmerking als je aanvraag aan alle criteria voldoet.

Meer lezen

Hoe werkt het?

Voorbereiding
Lees alle informatie goed door. Ook de volledige subsidieregeling.
Bekijk alvast het aanvraagformulier dat voor jou van toepassing is. 

Voorbeeldformulier Cultuurmakers van nu // organisaties

Voorbeeldformulier Cultuurmakers van nu //  individu

Heb je nog vragen of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op via 030 233 60 30.

Account Mijn Fonds
Aanvragen gaat via ons digitale aanvraagsysteem Mijn Fonds. Om in te loggen heb je een account nodig. Houd er rekening mee dat het aanvragen en toewijzen van een account maximaal drie werkdagen kost. 

 

De subsidieaanvraag
Als je bent ingelogd in Mijn Fonds vind je hier het online aanvraagformulier. Dit formulier en de modelbegroting vul je digitaal in. Je kan hier ook het projectplan, de samenwerkingsovereenkomst en de ondertekening digitaal uploaden. In de subsidieregeling lees je waar het projectplan en de samenwerkingsovereenkomst aan moeten voldoen. Om te helpen bij het vastleggen van de samenwerking, heeft het Fonds een model samenwerkingsovereenkomst gemaakt die gebruikt kan worden. 

Als je alles hebt ingevuld dien je het formulier digitaal in. 

Een volledige subsidieaanvraag bestaat uit:

 

Bericht
We proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt in ieder geval binnen 8 weken van ons bericht.

Meer lezen
Cultuurmakers van nu
Meest gelezen