Wereldverhalen voor Amsterdam Nieuw-West (ronde 2013)

Stichting de Meervaart

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 82.300,-

Het wereldtheater en Stichting de Meervaart ontwikkelen een doorgaande leerlijn wereldverhalen voor het vmbo. Deze leerlijn wordt opgezet voor de eerste twee leerjaren van het Nova College en Wellantcollege Sloten, gevestigd in Amsterdam Nieuw West. In het programma wordt de rijkdom belicht van de verteltradities van de diverse culturele bevolkingsgroepen die woonachtig zijn in Nieuw West. Daarnaast ontwikkelen de leerlingen vaardigheden om hun eigen, hedendaagse vertelvormen te ontdekken, te verdiepen en vorm te geven in verschillende media. Dit leerproces verloopt aan de hand van thema’s die ontleend zijn aan verteltradities en aan de persoonlijke leefwereld van de deelnemers. Met de kennis en vaardigheden die de leerlingen opdoen tijdens de eerste twee leerjaren, maken ze in het derde jaar een eigentijdse vertelling. Daarvoor bedenken ze een eigen vorm waarbij zij kunnen putten uit een mix van historische en actuele, niet westerse en westerse vertelstrategieën. Zo ontstaat een samenhangende leerlijn van drie jaar voor het vmbo waarin vaardigheden en inzichten worden vergroot en uitgediept en uiteindelijk worden ingezet voor een eigen theatrale presentatie. Het project is gericht op alle leerwegen, in het kunstvak drama, CKV en Nederlands.

Wereldverhalen voor Amsterdam Nieuw-West (ronde 2013)
Meest gelezen