Vmbo On Stage (ronde 2015)

Factorium Podiumkunsten

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 50.000,-

Met 'Vmbo On Stage' willen Factorium en bureau CIST een doorgaande leerlijn voor leerjaar 1 en 2 van het vmbo realiseren en cultuureducatie ook in de toekomst een vaste plek geven in het curriculum van de school. Het project wordt uitgevoerd op vier vmbo-scholen die elk kiezen voor een discipline en aansluiting zoeken bij een thema in de school. De focus is talentontwikkeling: per school krijgen 4 groepen van zo'n 25 leerlingen tien weken lang les van een vakdocent, geselecteerde talenten krijgen hier bovenop nog zes contacturen met als resultaat een presentatie voor alle andere leerlingen in Popcentrum 013. De leerlingen die niet in de talentenklas zitten, werken aan decor- of kostuumontwerp. Voor leerkrachten en de directies van de scholen zijn trainingen gepland om cultuureducatie in de school te verankeren.

Meest gelezen