VMBO Next Culture (ronde 2015)

Stichting Firma Media

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 100.000,-

Met VMBO Next Culture ontwikkelt stichting Firma Media in samenwerking met medialab Rotslab en stichting SETUP een doorlopende leerlijn gericht op creatief cultuuronderwijs. Binnen vier thematische programma's worden nieuwe werkvormen, technologie, media en betekenisvolle toepassing samengebracht. Binnen de programma’s wordt samen met de leerlingen en docenten de betekenis van het begrip cultuur in relatie tot het digitale domein onderzocht. Daarbij wordt gezocht naar mengvormen tussen offline en online cultuur. De lessen worden gegeven door ontwerpers, kunstenaars, vakdocenten en mediaprofessionals van Firma Media, Rotslab en SETUP in samenwerking met docenten van de twee partnerscholen. Er wordt toegewerkt naar een concreet eindresultaat. Het lesmateriaal wordt overdraagbaar gemaakt, er komt een whitepaper (over de toegepaste kunstdiscipline, werkvormen en een overzicht van de door de leerlingen aangeleerde competenties) en de docenten krijgen training in het inzetten van de competenties die hun leerlingen geleerd hebben in hun eigen lessen.

Meest gelezen