Supersymphonics vmbo (ronde 2013)

Muziekcentrum Zuidoost (Het Leerorkest)

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 73.251,-

Muziekcentrum Zuidoost ontwikkelt de doorgaande leerlijn 'Supersymfonics vmbo', als een vervolg op de doorgaande leerlijn leerorkest voor primair onderwijs. Het project wordt uitgevoerd op twee scholen: Scholen Gemeenschap Reigersbos en Open Schoolgemeenschap Bijlmer en start in het eerste schooljaar in twee brugklassen per school. In het schooljaar 2014-2015 wordt het project doorgezet in de vier klassen in het tweede leerjaar en starten vier nieuwe brugklassen. De vmbo-leerlingen kiezen bij de start van de doorgaande leerlijn voor een symfonisch instrument dat hen aanspreekt. Dat gebeurt in de vorm van oriënterende workshops. Daarna wordt er één orkest per school gevormd en oefenen leerlingen elke (school)week op dit instrument, samen met andere leerlingen van dezelfde school. Ze krijgen les van professionele musici, die gewend zijn aan het geven van muziekonderwijs in groepjes aan kinderen van deze leeftijd. Elke maand wordt er geoefend in orkestverband. Zo werkt het orkest toe naar de optredens, die twee keer per jaar plaatsvinden. De stukken die worden gespeeld worden door de leerlingen zelf uitgekozen, zodat de stukken aansluiten op hun belevingswereld. Binnen het project wordt rekening gehouden met verschillen in niveaus. Er worden instrumentale leerdoelen onderscheiden voor beginnende deelnemers die nog geen instrumentale lessen hebben gevolgd en instrumentale leerdoelen voor de gevorderde deelnemer die het vierjarige Leerorkestcurriculum voor het primair onderwijs heeft doorlopen of elders muziekles heeft gevolgd of speelervaring heeft opgedaan. Daarnaast richt het project zich op algemene leerdoelen die gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling. Hoofddoelstelling van het project is de instrumentale ontwikkeling op het eigen instrument met orkestspel als versterkend sociaal middel.

Supersymphonics vmbo (ronde 2013)
Meest gelezen