SuperSymphonics 2015-2017 (ronde 2015)

Muziekcentrum Zuidoost Het Leerorkest

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 100.000,-

Muziekcentrum Zuidoost Het Leerorkest breidt haar lopende project Supersymphonics uit zodat alle zodat alle 1e en 2e klassers worden bereikt. In schooljaar 2016-2017 wordt het project verder uitgebreid naar leerjaar 3. Binnen dit project krijgen leerlingen gedurende het schooljaar les op een symfonisch instrument (viool, cello, contrabas, fluit, trompet, trombone of slagwerk), waarbij instrumentale lessen worden afgewisseld met klaslessen en orkestrepetities. De instrumentale lessen worden door de instrumentale docenten gegeven, de klassikale lessen door de schooldocent samen met de instrumentale docent (teamteaching) en de orkestrepetities worden geleid door de dirigent. Het project wordt afgesloten met een openbare eindpresentatie. Via de site Orkest in de Klas zullen het curriculum, de lesplannen en andere materialen van SuperSymphonics beschikbaar en toegankelijk worden voor vmbo-scholen in Nederland en België.

Meest gelezen