Stichting Kaliber (ronde 2013)

Stichting Kaliber

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 63.350,-

Stichting Kaliber (voorheen De Muziekschool Twente) en drie Carmelscholen in Almelo, Enschede en Oldenzaal werken samen om cultuureducatie op deze locaties sterker verankerd te krijgen in het curriculum door een nieuw te ontwikkelen pakket aan lessen en activiteiten die gebaseerd zijn op een leerlijn. De leerlijn sluit aan de onderkant aan op het primair onderwijs en aan de bovenkant vormt het de schakel met de bovenbouw van het vmbo. Naast het ontwikkelen van de leerlijn maakt men per kunstvak lesbrieven. Deze lesbrieven komen in gezamenlijkheid tot stand door de projectleider educatie van Kaliber en de cultuurcoördinatoren van de drie scholen. Dit betekent dat de invalshoek op alle drie de scholen gelijk is, maar dat de benaderingswijze kan verschillen, afhankelijk van het type onderwijs en de speerpunten van de school. Na twee schooljaren ligt er een leerlijn die is ingevuld met lessen en projectdagen voor de klassen 1 en 2 van het vmbo. In de leerlijn is rekening gehouden met de eindtermen, waardoor het (bestaande) programma van klas 3 en 4 aansluit op de onderbouw. De uitgewerkte lessen en projectdagen zijn –net als een methode jaarlijks opnieuw te gebruiken.

Stichting Kaliber (ronde 2013)
Meest gelezen