Quintus, Centrum voor kunsteducatie (ronde 2013)

Quintus, Centrum voor kunsteducatie

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 65.279,-

Quintus werkt al een aantal jaren samen met de reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt. Samen ontwikkelen zij een werkwijze waarbij de afdeling VMBO van reformatorische scholen eenvoudiger met (lokale en regionale) culturele instellingen kunnen samenwerken en vice versa. Daarnaast wil Pieter Zandt onderzoeken hoe kunstdisciplines als dans en theater vanuit een maatschappelijke context en reformatorisch kader toch aan bod kunnen komen binnen het curriculum voor de kunstvakken. In werkgroepen worden drie doorgaande leerlijnen ontwikkeld in de disciplines beeldende kunst, erfgoed en muziek. Hiervoor worden activiteiten ingezet of ontwikkeld door de lokale culturele omgeving. In het tweede jaar wordt de verbinding van de leerlijnen met andere vakken onderzocht. De leerlijnen worden uitgevoerd op drie locaties van Pieter Zandt in alle leerjaren, in totaal zijn dit zo’n 1100 leerlingen. Onderdeel van het project is ook de scholing van docenten van het reformatisch onderwijs en de medewerkers van culturele instellingen. De kennis en ervaring die worden opgedaan tijdens het project worden verder verspreid via het landelijk netwerk van reformatische scholen waar Pieter Zandt deel van uitmaakt.

Quintus, Centrum voor kunsteducatie (ronde 2013)
Meest gelezen