Museum Jan Cunen (ronde 2013)

Museum Jan Cunen

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 50.000,-

Museum Jan Cunen ontwikkelt een tweejarig kunsteducatief project speciaal gericht op de vmbo kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg. Voor deze doelgroep ontwikkelt het museum al langere tijd projecten op maat. De komende twee jaar wil het museum de maatwerkprojecten continueren en uitbreiden, nieuwe kennis verwerven en deze kennis delen met onder andere vakdocenten van andere scholen met vmbo kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerwegen. Er wordt samengewerkt met middelbare school Het Hooghuis in Oss, specifiek met de locaties Zuid en West. Het Hooghuis en Museum Jan Cunen zetten zich beide in voor een sterke relatie tussen school en culturele omgeving. De activiteiten die worden uitgevoerd om dit resultaat te bereiken zijn twee maatwerk CKV-projecten voor het 2e leerjaar vmbo KB en BB. Beide CKV-projecten sluiten aan bij solotentoonstellingen (Maartje Korstanje en Gijs Assmann) in het Museum Jan Cunen. De twee CKV projecten hebben als overkoepelend thema ‘techniek in de (hedendaagse) beeldende kunst’. Techniek is onlosmakelijk verbonden met (hedendaagse) kunst. Zonder kennis en kunde over techniek hadden veel kunstwerken nooit bestaan. Het leren van technieken is voor leerlingen vmbo KB en BB een vast gegeven. De verbinding met technieken in de (hedendaagse) kunst vinden Het Hooghuis en Museum Jan Cunen daarom een logische verbinding.

Museum Jan Cunen (ronde 2013)
Meest gelezen