Mediawerkplaats De Hef (ronde 2015)

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam SKVR

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 52.160,-

SKRV gaat samen met het Rotterdams Vakcollege De Hef en Rotterdam Vakmanstad werken aan de ontwikkeling van de Mediawerkplaats. In de huidige vorm is er plaats voor tien leerlingen in de redactie van Hef tv die in de Mediawerkplaats opdrachten uitvoeren in de extra leertijd. Het plan is om de werkplaats te ontwikkelen tot een doorgaande leerlijn waarbij alle 150 leerlingen van de onderbouw in reguliere leertijd aan de slag gaan. Leerlingen leren met mediale middelen uitdrukking geven aan hun ideeën in de vorm van films, reportages en interviews. Elk leerjaar wordt verdeeld in drie blokken, die ieder drie weken duren. Per blok werken de leerlingen minimaal zes uur aan een filmpje onder begeleiding van docenten.

Meest gelezen