Me, myself and the rest of the world (ronde 2015)

Centraal Museum Utrecht en FOTODOK

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 68.680,-

In het project ‘Me, myself and the rest of the world’ van het Centraal Museum Utrecht, X11 school voor grafimedia en FOTODOK gaat het om kritisch kijken naar en het bevragen van beelden. Centraal in de leerlijn staat het uitgangspunt Ikzelf en de wereld om mij heen. De leerlingen gaan een cultureel zelfbewustzijn ontwikkelen en worden mediawijs en mediakritisch. Verschillende niveaus komen in de lessen aan bod: beelden van de leerling zelf, beelden van de groep, beelden van de stad, beelden van het land en beelden van de wereld. De lessen worden gebaseerd op beelden uit de beeldbank die voor dit project ontwikkeld wordt. De lessen bestaan uit beschouwen, in gesprek gaan en een eigen actieve verwerking van het thema. De activiteiten zijn niet alleen op school, maar vinden ook plaats in het Centraal Museum en bij FOTODOK. Het is een leerlijn voor vier leerjaren en de leerlingen krijgen per leerjaar 15 uur les. Resultaten van de lessen zijn onder andere te zien in het museum onder de titel 'Een muur voor een muur'.

Meest gelezen