Leerlijn urban culture als krik voor kwaliteitsverbetering cultuuronderwijs (ronde 2015)

Trias

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 80.000,-

Trias is van plan om samen met het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College een doorgaande leerlijn Urban Culture te realiseren in de eerste twee leerjaren van het vmbo. Er zijn zes blokken kort toegelicht die verschillende disciplines behandelen, zoals muziek en mode. Elk blok bestaat uit 4 blokuren (twee lessen van in totaal 100 minuten). Een van de uitgangspunten van het programma is dat de inhoud van de lessen vertrekt vanuit de urban wereld van de leerlingen. Zij worden betrokken en geraadpleegd over de inhoud en opzet van de leerlijn. Er wordt een stuurgroep ingesteld die verantwoordelijk is voor het traject. Daarnaast wordt de cultuurcoördinator, de algemene coach, projectleider, ontwikkelgroep en de scholen zelf ingezet bij het project.

Meest gelezen