I Am, You Are, Are We? (ronde 2015)

Stichting DOX

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 94.480,-

DOX gaat in intensieve samenwerking met zes scholen de doorgaande leerlijn “I am, you are, are we” ontwikkelen en uitvoeren. Identiteitsvorming en de relatie van de leerling tot zijn omgeving zijn de centrale thema’s van de leerlijn. Deze omvat drie leerjaren: in het eerste jaar I AM maken de leerlingen kennis met de stijl van DOX door middel van acht trainingen en sluiten deze af met een presentatie, het tweede jaar YOU ARE brengen de leerlingen zelf het thema in voor de acht trainingen die weer worden afgesloten met een presentatie. Daarnaast werken de leerlingen in de X-week gedurende een week vier uur per dag aan een discipline met een DOX-docent en volgen ze het parallelprogramma dat door docenten van de school wordt ontwikkeld. In leerjaar drie ARE WE werken de leerlingen in acht lessen met jonge makers die verbonden zijn aan DOX en wordt de X-School georganiseerd. Leerlingen werken een week met een (inter)nationale kunstenaar op locatie in de school of in de wijk. Bij alle leerjaren wordt ook een bezoek gebracht aan een voorstelling van DOX, gekaderd door een contextprogramma. Tijdens de drie onderdelen van de leerlijn is er ook een scholingsprogramma voor de docenten. Na afloop van het project wordt een conferentie georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen. http://wijzijndox.nl/nieuws/vmbo-project/

 

Meest gelezen