Hedendaagse dans op het VMBO (ronde 2015)

Stichting de Meervaart

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 82.601,-

Stichting de Meervaart ontwikkelt samen met ICKamsterdam en Wellantcollege Sloten het pilotproject Hedendaagse dans op het VMBO. Het doel van dit project is de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn hedendaagse dans voor het vmbo gedurende de eerste twee leerjaren. De eerste fase van de leerlijn is gevormd rond de workshop Double Skin/Double Mind, waarin de leerlingen zich in een directe fysieke kennismaking de grondbeginselen van hedendaagse dans eigen maken. In de tweede fase ervaren de leerlingen door middel van masterclasses van verschillende choreografen, verbonden aan ICKamsterdam, hoe de grondbeginselen kunnen leiden tot een diversiteit van stijlen, vormen en invullingen. Tevens krijgen ze een indruk op welke manier hedendaagse dans zich verhoudt tot andere kunstvormen door de specifieke, eigen (multimediale) inbreng van de choreografen.

Meest gelezen