De Bekijk ’t vmbo Filmschool (ronde 2013)

Stichting Bekijk ‘t

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 72.535,-

De Bekijk ’t vmbo Filmschool is een doorgaande leerlijn waaraan alle brugklassers uit het schooljaar 2013 2014 van de Bredero Mavo in Amsterdam deelnemen. In het eerste schooljaar maken de leerlingen in drie projectweken kennis met alle aspecten van het filmmaken. In het tweede jaar gaan ze zich specialiseren. Uiteindelijk werken in elke klas twee subgroepen van ca. 12 leerlingen toe naar het zelf maken van een korte film, waaraan de leerlingen vanuit hun eigen ‘specialisatie’ bijdragen. De presentatie van de zes films vindt plaats in de laatste projectweek van het tweede jaar, in een door de leerlingen zelf georganiseerd filmfestival. De Bekijk ’t vmbo Filmschool is zo ingericht dat de leerlingen in elke projectweek voortbouwen op de eerder opgedane kennis. Om te zorgen dat ze daar ook daadwerkelijk mee uit de voeten kunnen, wordt er een online toepassing gemaakt waarmee de leerlingen ook in de periode tussen de projectweken met enige regelmaat met de stof kunnen werken. Op die manier blijft de voortgang van het project inzichtelijk voor alle betrokkenen. Binnen het project wordt niet alleen aandacht besteed aan de verschillende aspecten van het maken van films, er is ook aandacht voor verbindingen met andere vakken zoals Nederlands, techniek en tekenen. Tot slot wil Bekijk ’t de methodiek ook bruikbaar maken voor andere scholen. 

De Bekijk ’t vmbo Filmschool (ronde 2013)
Meest gelezen