Cultuurreporters! Film op het vmbo 2015-2017 (ronde 2015)

De Frisse Blik

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 98.670,-

De frisse blik bouwt met het project Cultuurreporters! 2015-2017, voort op het project Cultuurreporters! 2013-2015. In het lopende project wordt een leerlijn ontwikkeld en gaan de leerlingen van het vmbo op onderzoek in hun directe omgeving om films te maken over zichzelf, hun achtergrond, de school en hun sociale en culturele omgeving. De frisse blik wil de ontwikkelde leerlijn verder professionaliseren, doorontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op de vraag en behoefte vanuit de vmbo praktijk en ontwikkelingen binnen het (cultuur)onderwijsveld. Het resultaat is een flexibele leerlijn met vaste basisblokken en een uitgebreide keuze aan verdiepingsmodules. De frisse blik werkt met een meerstromenmodel, waaraan competenties gehangen worden. Een evaluatie-instrument wordt ontwikkeld voor het bijhouden van de vorderingen van de leerlingen op basis van kerndoelen, 21e eeuwse vaardigheden, mediawijsheidscompetenties en cultureel bewustzijn CiS. Er wordt een website gemaakt voor Cultuurreporters! die als platform zal gaan werken voor de deelnemende scholen en toegankelijk is voor geïnteresseerden. De frisse blik werkt binnen dit project samen met 6 scholen. De eerste lessen op de scholen worden gegeven door trainers van De frisse blik bij wijze van docententraining en de docenten worden daarna begeleid bij de uitvoer van de leerlijn. Om meer zichtbaarheid en draagvlak voor de leerlijn te creëren, wordt op elke deelnemende school een inspiratieworkshop voor het team gegeven en een afsluitend filmfestival georganiseerd.

Meest gelezen