Cultuurreporters! (ronde 2013)

De Frisse Blik

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 80.000,-

Cultuurreporters! is een tweejarige doorlopende leerlijn voor de onderbouw van het vmbo. Het wordt ontwikkeld door De Frisse Blik in samenwerking met twee scholen: Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) en het Aletta Jacobs College Hoogezand (AJC). Het MLA richt hiervoor een filmklas op, het AJC brengt de leerlijn onder in diverse vakken zoals Beeldende Vorming, Mentoruren, Nederlands en Geschiedenis. De doorlopende leerlijn is gericht op overdraagbaarheid: de lessen worden vertaald naar de Elektronische Leeromgeving van De Frisse Blik, docenten worden getraind en begeleid, er wordt geïnvesteerd in apparatuur om het project uit te kunnen voeren. Het theoretisch kader van Cultuur in de Spiegel vormt het uitgangspunt voor de leerlijn en voorziet in de uitwerking van de evaluatie van de leerlijn. Het medium film wordt in ‘Cultuurreporters!’ op twee manieren ingezet: als doel en als middel. Hierdoor kunnen de leerlingen de diepte in gaan, omdat ze gedurende twee jaar inhoudelijk met film bezig zijn en daarnaast film als creatief gereedschap gebruiken om op onderzoek uit gaan. Ze brengen zichzelf en hun achtergrond in beeld, hun offline en online leven, de cultuur van de school en de sociale en culturele omgeving van de school.

Cultuurreporters! (ronde 2013)
Meest gelezen