Cultuur Kleurt je Wereld (ronde 2013)

De Kunstbeweging

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 50.155,-

 

Het project ‘Cultuur Kleurt je Wereld’ wil scholen en culturele instellingen de mogelijkheid bieden om de samenwerking uit te breiden en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te gaan voelen voor de culturele projecten en cultuurbeleid binnen het vmbo. De activiteiten bevorderen het afstemmen van de vraag vanuit de school met het aanbod van de kunstencentra en de culturele omgeving. Door intensieve samenwerking worden de relaties versterkt. Tijdens het traject worden in gezamenlijkheid nieuwe projecten ontwikkeld en uitgevoerd. In het projectplan is een aanzet voor een eerste project LARP omschreven.

Het LARP-project daagt 3e jaars leerlingen uit om een eigen volk met eigen zeden en gewoontes te verbeelden bij een instelling voor cultureel erfgoed. Eerstejaars leerlingen bezoeken het project als publiek. Tweedejaars ook, en zij krijgen daarnaast een workshop locatietheater als voorbereiding op het project in hun derde jaar.
 

Cultuur Kleurt je Wereld (ronde 2013)
Meest gelezen