BOSCH WAS HERE - een doorlopende leerlijn op het vmbo (ronde 2015)

Stichting Bureau Babel

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 53.036,-

Bureau Babel gaat samen met het Helicon VMBO Den Bosch werken aan een doorgaande leerlijn BOSCH WAS HERE. Het themajaar Jeroen Bosch in 2016 wordt aangegrepen om voor drie leerjaren een leerlijn te realiseren met het leven en werk van deze schilder als uitgangspunt. Voor Den Bosch is deze schilder tijdloos vanwege de verbondenheid met de stad. Er wordt gebruik gemaakt van de Culturele Ladekast waarin vaardigheden van de leerling worden benoemd, gebaseerd op culturele competenties receptief, creërend, reflectief en analyserend in combinatie met de kerndoelen. Het eerste leerjaar bestaat uit een projectweek waarin de leerlingen kennismaken met de schilder Jeroen Bosch, zijn werk en gedachtegoed en de middeleeuwse stad. Het tweede leerjaar gaan de leerlingen in vier lesblokken een avatar ontwikkelen en hiermee een Jeroen Bosch computergame spelen, die is gebaseerd op een van zijn schilderijen. Bureau Babel organiseert voor de derdejaars vmbo cultuurSJOK, een workshop in samenwerking met andere culturele partners. Deze workshops worden voor Helicon aangepast aan het thema Jeroen Bosch.

Meest gelezen