ARTtube in het VMBO onderwijs (ronde 2015)

Museum Boijmans Van Beuningen

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 24.999,-

ARTtube is een online videoplatform waar achttien musea/kunstinstellingen hun video’s met het publiek delen. Naast de video’s voor algemeen (museum)publiek wordt er een groeiend aantal video’s speciaal voor en op vraag van het primair en voortgezet onderwijs ontwikkeld. Het project ‘De kunst van het ambacht’ richt zich op de verdere uitbouw van het aanbod voor het vmbo-onderwijs in co-creatie met docenten en leerlingen. In samenwerking met drie vmbo-scholen (Thorbecke Voortgezet onderwijs Rotterdam, Grafisch Lyceum Rotterdam en Open Schoolgemeenschap Bijlmer Amsterdam) gaat het platform werken aan duurzaam en op maat gemaakt lesmateriaal voor de onderbouw van het vmbo, waarbij aangesloten wordt bij de curricula en de belevingswereld van de leerlingen. Daarom wordt in het project gefocust op het maakproces van kunst: het handwerk, de techniek, de materialen, de kunstenaar in de werkplaats. Het materiaal bestaat uit vijf video’s van ieder circa vijf minuten waarin telkens een ambacht centraal staat en biedt een laagdrempelige kennismaking met verschillende kunstenaars en een diversiteit aan materialen en werkprocessen. Daarnaast wordt er een lespakket ontwikkeld dat samen met de videoserie vanaf schooljaar 2016/2017 door andere scholen gebruikt kan worden, gratis aanboden via ARTtube.nl en verspreid via het netwerk van de ARTtube musea. Daardoor is er sprake van een landelijk bereik. Bij de invulling en productie van de video’s zijn de docenten en leerlingen van de drie scholen nauw betrokken.

Meest gelezen