21st Century Creativity (ronde 2015)

Digital Playground

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 50.000,-

Binnen het tweejarige programma 21st Century Creativity biedt Digital Playground een kunsteducatief aanbod voor leerlingen aan waarbij gaming en gamecultuur als middel worden gebruikt om te leren over kunst binnen de tekenles. Digital Playground ontwikkelt een doorgaande leerlijn rondom digitale media en beeldende kunst in samenwerking met het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden en het Einstein Lyceum in Rotterdam. Het programma wordt verspreid over 4 modules per jaar gegeven. De bestaande lesstof over kunstbeschouwing en tekentechniek aangevuld met actuele mediakunst vormen het uitgangspunt bij het digitaal ontwerpen en vormgeven van eigen games. Aan de hand van video en tekst worden de leerlingen bekend gemaakt met het fictieve verhaal waarbinnen het lesprogramma zich afspeelt. De leerlingen nemen de rol aan van ‘kunstrebellen’ die in een toekomst waarin kunst verboden is in het geheim zelf (digitale) kunst gaan maken. Hierbij worden zij geleid door een ‘gevonden’ boek met afbeeldingen van oude kunstwerken, de lesmethode die reeds gehanteerd wordt. Op de online Wordpress omgeving die bij het lesprogramma hoort komen video’s en links naar websites met achtergrondinformatie bij de verschillende modules. De theorie wordt zoveel mogelijk opgenomen op video en via 'Flipping the classroom' aan de leerlingen onderwezen.

Meest gelezen