Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK)

Creatief Vermogen Utrecht (CVU) doen we samen 2017 - 2020

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 1.071.080,-

In Creatief Vermogen Utrecht (CVU) doen we samen werkt het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), samen met culturele partners en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) aan de leerlijn creatief vermogen. Hoofddoel is duurzame verankering van goede cultuureducatie in het primair onderwijs, via creatief partnerschappen. Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen de culturele partners en 23 scholen.

Aandachtspunten
Inhoudelijke aandachtspunten daarbij zijn: de opbouw in leerjaren; deskundigheidbevordering en creatieve competenties van leerkrachten; het inzichtelijk maken van de culturele ontwikkeling van leerlingen; en ontwikkeling van de creatief partnerschappen. Procesmatig komt er vooral aandacht voor de verdeling van verantwoordelijkheden en taken, het lerend netwerk CVU (voor kennisdeling), heldere werkafspraken en een realistische aanpak.

Wie doet wat?
Vertegenwoordigers van HKU, Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht, gemeente Utrecht (afdeling Culturele Zaken) en UCK vormen het regieteam. Scholen en culturele instellingen vormen de creatief partnerschappen. De ontwikkelgroep bestaat uit een deel van hen plus pabo’s. HKU en UCK, tenslotte, vormen het kernteam.

Meest gelezen