Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE)

Cultuureducatie met Kwaliteit in Eindhoven

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 710.348,-

Het Centrum voor de Kunsten Eindhoven vult drie succesvolle pijlers uit de Eindhovense cultuureducatie aan met een vierde:
1. De leerlijn De Culturele Ladekast
2. Deskundigheidsbevordering (vooral in de vorm van individuele coaching)
3. Cultuur&ik (waarin professionals worden getraind om de creativiteit van kinderen te stimuleren)
4. Structurele bevordering van de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van basisschoolleerlingen. Het accent ligt hierbij op de ontwikkeling van creativiteit.

Inhoudelijke deskundigheid
Welke activiteiten horen daarbij? Ten eerste activiteiten die de inhoudelijke deskundigheid versterken. Zo gaan vakdocenten leerkrachten coachen. Voor de uitvoering wordt ook kenniscentrum CultuurStation ingezet. Dat biedt begeleiding bij het opstellen van een beleidsplan en het implementeren van de doorlopende leerlijn. Scholen kunnen hierbij ook het traject van Cultuur&ik volgen.

Betere samenwerking
Ten tweede gaan scholen en culturele instellingen nauwer samenwerken. Bijvoorbeeld om culturele activiteiten beter te laten aansluiten bij het lesprogramma. Er is contact met scholen én met schoolbesturen. En culturele instellingen, onderwijsinstellingen (ook hogescholen) en instellingen voor buitenschoolse opvang werken samen in het Stedelijk Programma Creativiteit. Culturele instellingen gaan ook onderling beter samenwerken.

Website CKE

Meest gelezen