ZB(Zeeland)

ZB

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 839.000,-

Cultuureducatie boven C-niveau

  • Totale begroting: € 1.678.000,00
  • Disciplines: alle disciplines (o.a. literatuur, beeldende kunst, dans, drama, audiovisueel, muziek en cultureel erfgoed). 
  • Bereik: 230 scholen, 30.074 leerlingen Filmpje over 3d-printen door lokale kunstenares Ineke Otten, die o.a. uiteenlopende werken met Zeeuws karakter creëert. Deze workshop 3d-printen vormt een combinatie van Zeeuws erfgoed en nieuwe media. De workshop wordt gegeven door 3d-portal. 

In Zeeland wordt gewerkt met de Culturele Ladekast (ontwikkeld door de vijf grote gemeenten in Noord-Brabant). Per regio is er een verdeling gemaakt tussen de kunstdisciplines en cultuureel erfgoed. De programma’s zijn direct verbonden met de achtergrond en leefomgeving van de leerlingen. Daarnaast sluiten de activiteiten aan bij identiteitsvorming. ZBwerkt met het CBA-model, waarbij C het startniveau is en A het hoogst haalbare niveau. Iedere school bepaalt in overleg op welk niveau het wil starten. Aan ieder niveau zijn criteria gesteld. In de ontwikkeling van de doorlopende leerlijnen wordt structureel aandacht besteed aan de lokale culturele en sociale omgeving. Dit gebeurt in samenwerking met de klankbordgroep en Pabo Hogeschool Zeeland. 

MEER INFORMATIE 
www.dezb.nl 


Betrokken instellingen: de regionale centra voor cultuureducatie (Kunst Educatie Walcheren, Stichting Welzijn West Zeeuws Vlaanderen samen met Toonbeeld Terneuzen en het Centrum voor Cultuureducatie Oosterschelderegio), Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Zeeuws Museum, Zeeuwse Bibliotheek, regionale basisbibliotheken, Zeeuwse Muziekschool, regionale theaters, regionale musea en de Kunstuitleen.

ZB(Zeeland)
Meest gelezen