Trias (Leidschendam-Voorburg, Rijswijk)

Trias centrum voor de kunsten

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 263.436,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 591.872,00
  • Disciplines: muziek, theater, lezen/literatuur
  • Bereik: 16 scholen, 4.600 leerlingen 


Het project ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ in Rijswijk (8 scholen) en Leidschendam-Voorburg (8 scholen) implementeert een leerlijn Muziek, Theater of Lezen/Literatuur. Deze leerlijnen gaan expliciet over kennis, vaardigheden en houding van leerlingen per leerjaar. Er wordt gestreefd naar een leerlijn met een lokale invalshoek. Dit betekent dat per school bekeken wordt welke leerlijn het beste bij de schoolvisie past en hoe de omringende culturele omgeving een bijdrage kan leveren aan die visie. Drie scholen implementeren momenteel een leerlijn Theater, elf scholen kozen voor de leerlijn Muziek en vier scholen kozen voor Lezen/Literatuur. Op acht scholen met een leerlijn Muziek zijn instrumentale muzieklessen met samenspel. Deze leerlingen lenen gratis een muziekinstrument bij Trias. 

MEER INFORMATIE
www.stichting-trias.nl 


Betrokken instellingen: Trias, Centrum voor de kunsten, Bibliotheek aan de Vliet 

Trias (Leidschendam-Voorburg, Rijswijk)
Meest gelezen