Stadkamer (Zwolle)

Stadkamer

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 266.904,-

Bouwen aan Cultuureducatie in Zwolle 2013-2016

  • Totale begroting: € 540.220,00
  • Disciplines: alle disciplines 
  • Bereik: 51 scholen, 11.525 leerlingen


Stadkamer (vanaf 1 januari 2015 de nieuwe organisatie die ontstaan is uit het samengaan van Muzerie, Bibliotheek Zwolle en Kunst&Zo) wil ervoor zorgen dat de culturele omgeving een vanzelfsprekende partner wordt voor het onderwijs. Ieder jaar stappen er zeven scholen in het programma. De eerste twee jaar ligt het accent op deskundigheidsbevordering en procesvernieuwing. Een culturele instelling zoekt een passend antwoord op hun vraag en de activiteiten worden ontwikkeld. Het verdere verloop is afhankelijk van de keuze van de school. Als een school bijvoorbeeld wenst dat er een vakdocent muziek wordt ingezet, dan wordt gekeken uit welke onderdelen de leerlijn bestaat en welke deskundigheid kan worden ingezet. Dat wordt vervolgens afgestemd binnen het curriculum van de school en de kennisgebieden. 


MEER INFORMATIE
cultuureducatie.stadkamer.nl  

Betrokken instellingen: Historisch Centrum Overijssel, Stedelijk Museum Zwolle, Theatergroep Gnaffel, Museum deFundatie, Odeon / De Spiegel, Hedon, ZZP collectieven, Theater Young Ones.

Stadkamer (Zwolle)
Meest gelezen