Rijnbrink Groep (RBG) (Overijssel)

Rijnbrink Groep

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 1.492.520,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale bijdrage: € 3.652.206,00
  • Disciplines: beeldende kunst, muziek, drama, cultureel erfgoed 
  • Bereik: 95 scholen, 14.159 leerlingen 


 

Op het gebied van ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van doorgaande leerlijnen zijn door de deelnemende scholen veertien pilots geformuleerd naar aanleiding van visie, behoeften en bestaand aanbod. Bij een aantal van deze pilots speelt lokale context een belangrijke rol. Deze pilots richten zich dan ook op cultureel erfgoed leerlijnen, waarbij onderwerpen met plaatselijk cultuurhistorisch belang een grote rol spelen. Binnen de andere pilots draait het om activiteiten in de leerlijnen beeldende kunst, muziek en drama, al dan niet crossdisciplinair. 

MEER INFORMATIE
www.rijnbrinkgroep.nl 

Betrokken instellingen: Introdance, Hardenberg Art, HistorischeKring Haaksbergen, Kunstencentrum Muzerie, Museum De Fundatie, Museum Natura Docet, Museum Oud Vriezenveen, Muziekschool de Sleutel, Muziekschool Twente, Objectentheater Tam Tam, Oversticht, Rijksmuseum Twente, Scala centrum voor de kunsten, Stichting Nieuwe Kunst Twente, Stichting virenden van de vloeivelden, TETEM kunstruimte, The Young Ones, Theaterschip, Quintus centrum voor de kunsten, ArtEZ, Gereformeerde Pabo, Hogeschool Edith Stein, Katholieke Pabo Zwolle, Pabo Deventer, Pabo Windesheim, Stichting Leerplan ontwikkeling

Rijnbrink Groep (RBG) (Overijssel)
Meest gelezen