Parkvilla (Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude en Nieuwkoop)

Parkvilla

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 293.740,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 855.230,00
  • Disciplines: Beeldende kunst, muziek, dans, theater, media en erfgoed.
  • Bereik: 12 scholen, 1800 leerlingen


In samenwerking met een of meerdere ICC-ers van de deelnemende tien basisscholen werkt Parkeducatie (onderdeel van Parkvilla) aan een doorlopende leerlijn die wordt opgenomen in het schoolcurriculum. Daarnaast nemen leerkrachten deel aan masterclasses die gericht zijn op technische vaardigheden in diverse disciplines en die hen leren uit te gaan van hun eigen krachten. Ze leren vakoverstijgende lessen te ontwikkelen om zo cultuureducatie te verankeren in hun lessen. Naast beeldende lessen worden ook lessen in drama, muziek en erfgoed gegeven. Vakdocenten geven voorbeeldlessen in de klassen en coachen de leerkracht als deze zelf voor de klas staat. Tot slot wordt jaarlijks een inspirerende cultuurdag georganiseerd in samenwerking met de ICC-ers van de deelnemende basisscholen. Tijdens deze dag krijgen leerkrachten van alle basisscholen inspirerende workshops en presenteren culturele instellingen zich met hun activiteiten en workshops. 

MEER INFORMATIE
www.parkeducatie.nl

Betrokken instellingen: Parkeducatie (onderdeel van Parkvilla), Streekmuziekschool, Bibliotheek Rijn en Venen, Streekarchief Rijnlands Midden, Archeon, Jeugdtheaterhuis (Alphen aan den Rijn), Boomkwekerijmuseum (Boskoop), Stichting Kunst en Cultuur, Historische Vereniging, Kunstgebouw (Rijnwoude).

Parkvilla (Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude en Nieuwkoop)
Meest gelezen