Music Matters (Rotterdam)

Music Matters

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 500.000,-

Overal muziek

  • Totale begroting: € 1.173.500,00
  • Disciplines: muziek
  • Bereik: 130 scholen, 36.000 leerlingen


De Rotterdamse Muziekcoalitie zet zich met het programma ‘Overal Muziek’ in voor muziekeducatie in Rotterdam met als centrale doelstelling om muziekeducatie in een doorgaande leerlijn te verdiepen, verbeteren en verankeren zodat meer kinderen, beter en langdurig muziek kunnen maken. De werkwijze van de Muziekcoalitie was veelal gericht op het creëren van aanbod voor het onderwijs en sinds 2013 is er een verschuiving naar verdieping en inbedding van muzikale projecten om ze zo nog beter te verstevigen in primair onderwijs. Met programma’s van onder andere Zangmakers, Ieder Kind Een Instrument (SKVR), Winstons Muziekschool en Watch That Sound hebben duizenden kinderen in het onderwijs kennis gemaakt met muziek, gewerkt aan hun muzikaliteit, plezier gemaakt, persoonlijke groei doorgemaakt en een basis gelegd voor een mooie muzikale toekomst. 

MEER INFORMATIE
www.musicmatters.nu 

Betrokken instellingen: De Rotterdamse Muziekcoalitie bestaande uit SKVR, Codarts Hogeschool voor de Kunsten, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Concert- en congresgebouw De Doelen, World Music and Dance Centre en Music Matters, Zangmakers, het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam, Hellendaal Instituut, Watch That Sound en diverse muzikanten

Music Matters (Rotterdam)
Meest gelezen