Leeuwenkuil Kunstencentrum (Deventer)

Leeuwenkuil Kunstencentrum

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 217.068,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 569.049,00
  • Disciplines: alle disciplines 
  • Bereik: 9 scholen, 1850 leerlingenfoto:Claudia Condorelli en Robin Prijs 

Om verdieping in de verschillende kunstdisciplines te bevorderen start men met de pilotprojecten Vrienden Maken en Vrienden Houden. Hierin wordt onderzocht wat scholen voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van cultuureducatie en hoe zij hun plannen vervolgens kunnen doorontwikkelen. Hier zijn drie trainingen voor de leerkrachten en de educatief medewerkers van de scholen aan gekoppeld. Per traject vindt een samenwerking plaats tussen twee buddyscholen en een culturele instelling. Dit schooljaar wordt de leerlijn erfgoed doorontwikkeld met de disciplines beeldend en theater voor de eerste twee CMK-scholen. Daarnaast start het tweede CMK-traject met de ontwikkeling van een leerlijn muziek. 

MEER INFORMATIE
www.leeuwenkuil.nl 

Betrokken instellingen o.a: Bibliotheek Deventer, Burgerweeshuis, Deventer Musea, Deventer Schouwburg, Etty Hillesum Centrum, Filmhuis de Keizer, Kunstenlab, Leeuwenkuil kunstencentrum, Bureau Kunstcircuit,Theater Bouwkunde, Theaterschip, Stadsarchief en Atheneum Bibliotheek, Stichting Cultureel Erfgoed Deventer, PABO Deventer. 

Leeuwenkuil Kunstencentrum (Deventer)
Meest gelezen