Kunstpuntgouda (Gouda en Zuidplas)

Kunstpunt Gouda

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 360.000,-

Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Holland

  • Totale begroting: € 720.000,00
  • Disciplines: beeldende kunst, muziek, drama, dans, literatuur en cultureel erfgoed
  • Bereik: 43 scholen, 11.000 leerlingen 

De deelnemende scholen ontwikkelen hun cultuureducatieplannen naar aanleiding van het theoretisch kader dat is opgezet door de pabo Driestar Educatief. Einddoelen en doorlopende leerlijnen kunnen zo gekoppeld worden aan bestaande en nog te ontwikkelen activiteiten. Belangrijk is dat er voldoende keuze is in het aanbod zodat scholen combinaties kunnen maken die passen bij hun profiel.

MEER INFORMATIE
www.kunstpuntgouda.nl 
Contactpersoon Kunstpuntgouda: Hugo van den Hoek Ostende hugo@kunstpuntgouda.nl 
Contactpersoon gemeente Gouda en Zuidplas: Isabella Dijkgraaf Idijkgraaf@ismh.nl 
Contactpersoon FCP: Loes Booij l.booij@cultuurparticipatie.nl

Betrokken instellingen: Kunstpuntgouda, Brede School Gouda, Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas, Geregeld met betere Hulp, ISMH, Driestar Educatief, Goudse schouwburg, Museum Gouda, Bibliotheek Gouda, Streekarchief Midden-Holland, Filmhuis Gouda, Kunstuitleen, Verzetsmuseum Zuid-Holland, , Oudheidkamer, SCCP Zuidplas, Dramacoach, Moz-art, Molen Windlust, Hoogheemraadschap Schieland / Krimpenerwaard, Bibliotheek Ronde Venen, Steenovens Zuidplas, Fabia Dance Center en Boerderij van Zuijlen.


Kunstpuntgouda (Gouda en Zuidplas)
Meest gelezen