Kunstgebouw (Goeree-Overflakkee en Voorne Putten)

Kunstgebouw

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 255.708,-

Samen Leren en Verbeteren

  • Totale begroting: € 511.416,00
  • Disciplines: Alle kunstdisciplines. 
  • Bereik: 61 scholen, 6.800 leerlingen 


In dit programma ligt de focus op het bevorderen van de deskundigheid van scholen en culturele instellingen door middel van een breed scala aan trainingen. Kunstgebouw begeleidt op Goeree-Overflakkee en Voorne Putten scholen individueel door hen De Cultuur Loper te laten volgen. De Cultuur Loper is een verandertraject waarmee scholen hun cultuuronderwijs een vaste plek in het curriculum geven die aansluit bij de onderwijsdoelen en de lespraktijk van alledag. Door het traject af te leggen onder leiding van een coach leert de school antwoord te geven op de vragen waarom zij aan cultuuronderwijs doet, hoe ze daar binnen de school inhoudelijke invulling aan moet geven, wat zij kiest uit het culturele aanbod en met wie ze dit uitvoert. Ook cultuuraanbieders krijgen cursussen. Met deze cursussen vergroten zij hun kennis van het onderwijscurriculum. De deelnemers kijken kritisch naar hun huidige aanbod vanuit de vraag en behoefte van het onderwijs. Ze gaan op zoek naar de unieke meerwaarde die de instelling heeft voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen.

MEER INFORMATIE
www.kunstgebouw.nl

Kunstgebouw (Goeree-Overflakkee en Voorne Putten)
Meest gelezen