Kunstbedrijf Arnhem (Arnhem)

Kunstbedrijf Arnhem

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 471.556,-

Impulsregeling

  • Totale bijdrage: € 1.089.564,00
  • Disciplines: theater, beeldend, cultureel erfgoed, nieuwe media, muziek en dans
  • Bereik: 15 scholen, 3.359 leerlingen


Het zwaartepunt van dit programma ligt bij het implementeren en waarborgen van doorgaande leerlijnen die bestaan uit een actief, receptief en reflectief deel. Scholen kunnen kiezen voor een doorlopende leerlijn rondom één of meerdere disciplines of voor een procesgerichte leerlijn. Iedere leerlijn heeft een relatie tot de wijk en sociale omgeving en er is een evenwichtige verhouding tussen kunst als kunstvak en kunst als middel.

MEER INFORMATIE
www.kunstbedrijfarnhem.nl


Betrokken instellingen: 65 culturele instellingen uit Arnhem en omgeving, EduArt, PABO Arnhem-Nijmegen (HAN), het Community Learning Center, Radboud Universiteit, Grote Broer, Lindenberg, Conexus, Cultura, stichting Sint Josephscholen, Markant

Kunstbedrijf Arnhem (Arnhem)
Meest gelezen