Kumulus centrum voor kunsteducatie (Maastricht)

Kumulus

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 382.520,-

Toon je talent

  • Totale begroting: € 1.303.812,00
  • Disciplines: dans, toneel, muziek en beeldende kunst (inclusief media en cultureel erfgoed)
  • Bereik: 20 scholen, 4.500 leerlingen


Het programma Toon je Talent richt zich op het actief ontdekken en ontwikkelen van het cultuurtalent van kinderen van alle groepen. Er zijn drie fases te onderscheiden die kunnen worden samengevat als kennismaken, ontdekken en ontplooien. Zo gaan groep vier en vijf aan de slag met de Cultuurboost, waarbij het draait om het ontdekken van hun talenten. Oudere kinderen ontplooien hun talenten ook in buitenschoolse activiteiten. Ook docenten krijgen extra trainingen in het leren ontdekken van talenten bij kinderen.

De ontwikkeling van het kind wordt vastgelegd in een portfolio. Dit is een instrument waarin de verbinding tussen schools en naschools aanbod in beeld gebracht wordt en het vertoont samenhang met de andere leergebieden.

MEER INFORMATIE
www.kumulus.nl / www.kaleidoscoop.net 


Betrokken instellingen: onderwijsstichtingen Mosa Lira en jong Leren, diverse culturele instellingen zoals Limburgs Symphonie Orkest,Filmtheater Lumière, Collectie Bonnefanten Museum, Opera Zuid, Museum aan het Vrijthof, Project Sally Danscollectief, Het Laagland Theater en Centre Ceramique.

Kumulus centrum voor kunsteducatie (Maastricht)
Meest gelezen