Keunstwurk (Friesland)

Keunstwurk Friesland

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 1.214.308,-

Kek! Kultueredukaasje mei kwaliteit

  • Totale begroting: € 3.566.666,00
  • Disciplines: alle 
  • Bereik: 500 scholen, 31.000 leerlingen


KEK! staat voor 'Kultueredukaasje mei kwaliteit'. De kwaliteitsimpuls voor het basisonderwijs in Friesland van 2013 tot 2016 op het gebied van cultuureducatie. KEK! bestaat uit een programma voor deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en 9 regionale projecten, waarbij gewerkt wordt aan vernieuwing van het curriculum en de relatie van het onderwijs met de cultuursector wordt versterkt.

Daarnaast wordt een breed programma voor deskundigheidsbevordering voor leerkrachten en cultuuraanbieders uitgevoerd. Hierbij is aandacht voor cultuurbeleid op scholen (ICC, ICC vervolg) maar ook voor het opfrissen van vaardigheden in de disciplines muziek (Wy Sjonge), beeldend (Tekenskoalle), drama (Wy Spylje), dans (Wy dunsje) en erfgoed (Speure nei Spoaren). Daarnaast is een cursus ontwikkeld waarin kunst-aanbieders hun kennis op het gebied van primair onderwijs kunnen aanvullen. 

MEER INFORMATIE
www.keunstwurk.nlwww.kultuerfilter.nl/kek 


Betrokken instellingen: Cultuur Kwartier en Ritmyk in Sneek, Muzarthe Sint Annaparochie, Opus 3 Dokkum, De Meldij Drachten, Kunst en Coo Oosterwolde, Toanhûs Joure, Ateliers Majeur Heerenveen, Muziekschool Wâldsang Buitenpost, Kunstkade Leeuwarden, Bibliotheek Sint Annaparochie, Bibliotheek Dongeradeel Dokkum, Bibliotheek Oosterwolde, Bibliotheek Wolvega, bibliotheek Heerenveen, beleefbiliotheek Drachten, Hannemahuis Harlingen, Dekemastate Jelsum, Het Poptaslot Marssum, Themapartk de Spitkeet Harkema, Het Admiraliteitshuis Dokkum, Museum Dr8888 Drachten, Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde, Museum Oold Ark Makkinga, Museum Sloten, Museum Belvedère Heerenveen, Museum Willem van Haren Heerenveen, Museum Damshûs Nij Beets, Streekmuseum Gorredijk, Gevangenismuseum Veenhuizen, museum het Tromps Huys Vlieland, De Noordwester Vlieland, Oud Raadhuis Vlieland, museum It Fiskershûske, Moddergat, Tresoar, Fries Museum, Fries Scheepvaartmuseum, Tryater, Museum Federatie Friesland, Pabo NHL, Pabo Stenden, Opleiding Docent Drama NHL, masteropleiding Kunsteducatie NhL/Hanzehogeschool en andere instellingen.


foto: De Zwetteschool

Keunstwurk (Friesland)
Meest gelezen