Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (Rotterdam)

KCR

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 825.936,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 1.725.278,00
  • Disciplines: beeldende kunst, theater, muziek, dans, nieuwe media, cultureel erfgoed
  • Bereik: 46 scholen, 9.050 leerlingenfoto © Rinie Bleeker

Voor het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) staat binnen Cultuureducatie met Kwaliteit de relatie tussen de school en de culturele instelling centraal. Hierbij staat de school aan het stuur van de cultuureducatie en heeft zij de regie in handen. Dit krijgt vorm in drie programmalijnen: Cultuur als Bron van Leren, Ateliers in School en Werkend Leren. Cultuur als Bron van Leren is een begeleidingstraject waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van het schoolteam en de samenwerking met de culturele instelling. Kenniskring Ateliers in School zet een kunstenaar in om binnen de school het creatief vermogen van de leerlingen aan te spreken. Werkend Leren heeft als doel om de brug te slaan tussen het onderwijs en de instellingen waardoor de positie van cultuureducatie in het onderwijs wordt versterkt. Die brug wordt geslagen door het ontwikkelen, delen en versterken van kennis over cultuureducatie bij beide partijen. Dit gebeurt door conferenties, workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten.

Er staan verschillende discipline- en netwerkbijeenkomsten op de planning, het nieuwe programma van KCR, de Denkmomenten Lab’s, het tweejaarlijkse evenement Afkijken mag! en de Summerschool, een inspirerende start van het nieuwe schooljaar op het kruispunt van onderwijs en cultuur. 

MEER INFORMATIE
www.kc-r.nlhttps://kc-r.nl/informatie/blog 


Betrokken instellingen: Diverse instellingen waaronder SKVR dansschool, SKVR Beeldfabriek, Centrum Beeldende Kunst, Willem de Kooning Academie, Boijmans Van Beuningen, Rotterdams Centrum voor Theater, Bureau Beter Presteren / JOS, dienst Kunst en Cultuur

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (Rotterdam)
Meest gelezen