KADE40 (Schiedam en Vlaardingen)

Kade40

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 320.000,-

Haringneuzen

  • Totale begroting: € 985.450,00
  • Disciplines: Dans, drama, beeldende vorming, muziek, literatuur, nieuwe media/audio-visueel en cultureel erfgoed.
  • Bereik: 21 scholen, 4.620 leerlingen
  • Medeaanvrager: Stichting Mooi Werk 


Speerpunt in het programma is het ondersteunen van de deelnemende scholen in het naar eigen inzicht vormgeven van kunstzinnige oriëntatie. De pilotscholen starten met het traject en vervullen een voorbeeldfunctie voor de scholen die later instappen en waarbij cultuureducatie een minder grote prioriteit heeft. Hierna volgen de zogenaamde aansluitscholen, die weer geïnspireerd worden door de al deelnemende scholen. In 2014 is de pilot ‘Kunstkracht in de Leerkracht’ van start gegaan. In deze deskundigheidbevorderende cursus verdiepen leerkrachten zich gedurende drie dagdelen in dans, muziek, drama, beeldend, ergoed- of media-educatie/audio-visueel. De nadruk in deze cursus ligt op praktische vaardigheden: werkvormen, waarmee de leerkracht zelfstandig aan de slag kan in de klas. Doel van de cursus is het wegnemen van belemmeringen bij de leerkracht om kunstzinnige werkvormen een plek te geven in de eigen onderwijspraktijk.

MEER INFORMATIE
www.cmkvs.nlwww.kade40.nl / www.stichtingmooiwerk.nl 

Overige betrokken instellingen: Stedelijk Museum Schiedam, Bibliotheek Vlaardingen, Kunstuitleen Vlaardingen, Filmhuis Het Zeepaard, Stadsarchief Vlaardingen, Museum Vlaardingen, Archeologisch Depot Vlaardingen, Theater aan de Schie, Bibliotheek Schiedam, Gemeentearchief Schiedam.

KADE40 (Schiedam en Vlaardingen)
Meest gelezen