Glas (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden)

Stichting Glas

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 286.988,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 643.660,00
  • Disciplines: Alle kunstdisciplines. 
  • Bereik: 48 scholen, 3.300 leerlingen


In Alblasserwaard-Vijfherenlanden werken negen scholen met de Cultuur Loper: een traject waarbij de school gecoacht wordt in het formuleren en vastleggen van ambities op het gebied van cultuureducatie. In twee gesprekken met de directeur en meestal de ICC’er worden de ambities vastgesteld. Vervolgens worden in één tot drie teambijeenkomsten deze ambities in beleid geborgd.

De culturele aanbieders in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken met veel vrijwilligers, die worden ingezet bij educatie. Vaak missen deze mensen de basiskennis, benodigd om het educatieve aanbod goed aan te laten sluiten bij de behoeftes van de scholen. De training ‘Cultuur op maat’ is met name voor hen bedoeld. Voor culturele aanbieders is de training ‘Van idee tot product’. Ze leren hun idee om te zetten naar een educatief product, dat een bouwsteen kan vormen in een doorlopende leerlijn. Via Platform-C en Podium-C worden scholen en culturele omgeving met elkaar in contact gebracht en enthousiast gemaakt om meer te gaan doen met cultuureducatie. Platform-C richt zich met name op deskundigheidsbevordering. Podium-C is een initiatief van de gemeente Gorinchem met als doel het aanbod van de culturele aanbieders te laten ervaren door het onderwijsveld.

MEER INFORMATIE
www.cultuurkwaliteit.nl 

Betrokken instellingen: Gorcums Museum, museum De Koperen Knop, de bibliotheek, Kunstgebouw en O2A5 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Glas (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden)
Meest gelezen