De VAK, centrum voor de kunsten (Delft)

De VAK Delft

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 217.092,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 466.900,00
  • Disciplines: wetenschap, techniek, nieuwe media, theater, beeldende vorming, ICT, muziek, dans en erfgoed
  • Bereik: 9 scholen, 2.475 leerlingen


De VAK focust met haar programma op de leerkrachten, educatief medewerkers en kunstvakdocenten, die vaardigheden ontwikkelen om creatieve processen te herkennen en te stimuleren. Hiervoor volgen zij basistrainingen, die creatieve coaches opleveren. Door het volgen van een basistraining spreken leerkrachten, educatiemedewerkers en kunstdocenten dezelfde taal. Iedereen weet waarover het gaat wanneer er gesproken wordt over creativiteit en de creatieve vermogens van leerlingen, over innovatief vermogen en ondernemingszin in het onderwijs en over vakoverstijgend en geïntegreerd werken in verbinding met onderwijsthema’s. Daarna volgen de scholen individuele ontwikkeltrajecten volgens het coaching-on-the-job principe om een systematische opbouw van cultuureducatie door de schooljaren heen op te zetten.

Elf Delftse scholen doen in 2014-2015 mee aan het programma Cultuurhelden, Cultuureducatie met Kwaliteit. Bijna een derde van het totale aantal basisscholen verrijkt daarmee het onderwijsaanbod met kunst en cultuur.

MEER INFORMATIE
www.vak-delft.nl 

Betrokken instellingen: Science Center Delft, Theatergroep Maas in Rotterdam, Van Kinderenmuseum Den Haag, Erfgoed Delft, Theater de Veste, DOK.

De VAK, centrum voor de kunsten (Delft)
Meest gelezen