CultuurStation (Eindhoven)

Cultuurstation Eindhoven

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 686.440,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 1.459.780,00
  • Disciplines: muziek, beeldende kunst en design
  • Bereik: 10 scholen, 3.436 leerlingen


Eindhoven is één van de B5's (5 grote gemeenten in Noord-Brabant die samen werken aan de Culturele Ladekast: een doorlopende leerlijn cultuureducatie, waaraan leerlijnen voor verschillende kunstdisciplines, erfgoed en literatuur gekoppeld kunnen worden). Eindhoven kiest ervoor om binnen De Culturele Ladekast, de lades van de leerlijn muziek en beeldend te vullen voor de 4 competenties: receptief, creërend, reflectief en analyserend. In samenspraak met een medewerker van CultuurStation worden door de deelnemende scholen cultuurbeleidsplannen gemaakt op basis van de eigen visie op cultuureducatie. In de leerlijnen muziek en beeldende kunst wordt onderscheid gemaakt tussen basisactiviteiten en specials, die een aanvulling vormen op de basisactiviteit. Het accent bij deze activiteiten ligt op actieve deelname van de kinderen. Eigen inbreng van de scholen per project is een vereiste. 

MEER INFORMATIE
www.cultuurstation.nl 


Betrokken instellingen: De Effenaar, Het Van Abbemuseum, Philharmonie zuid Nederland, TROMP, Centrum voor de Kunsten Eindhoven, Mad Skills, Dynamo, de Desgincoalitie (Ontdekfabriek, de Krabbedans en het Designhuis), STRP-festival, MU, Kunstbende en Cultuurbasis

 

CultuurStation (Eindhoven)
Meest gelezen