Cultuurmij-Oost (Gelderland)

Cultuurmij Oost (CMK Gelderland)

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 3.145.664,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 6.291.328,00
  • Disciplines: alle disciplines met focus op muziek en nieuwe media
  • Bereik: 317 scholen, 57.735 leerlingen


In Gelderland lopen 25 (dit aantal groeit per jaar) verschillende projecten verdeeld over vier programmalijnen waarbij per lijn het kind, de leerkracht, de school en de omgeving centraal staan. Binnen elke programmalijn voeren scholen, culturele instellingen en gemeenten projecten uit. Cultuurmij-Oost coördineert het programma en ondersteunt een kennisnetwerk per programmalijn. Er is speciale aandacht voor muziek en nieuwe media. Op muziekgebied vindt een doorontwikkeling plaats van instrumentaal muziekonderwijs. In de discipline nieuwe media draait het om digitale innovatie in cultuureducatie.

MEER INFORMATIE
www.cultuurmijoost.nl  

Betrokken instellingen: ’t Venster, de Gruitpoort, Cultuurplein Noord Veluwe, CU Cultuureducatie, de Muzehof, de Plantage, het Element c.q. het Musiater, de Open Academie Lingewaard, Boogiewoogie, de Muziekschool Oost Gelderland, De Stroming, Museum Flipje Tiel. Cultura, Markant, Kunstbedrijf, Lindenberg,De Plaats, De Plantage, de Poolster,ArtEZ, Radboud Universiteit, Pabo’s

Cultuurmij-Oost (Gelderland)
Meest gelezen