CREA Centrum voor Kunsteducatie (Hengelo)

CREA

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 178.000,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 366 000,00
  • Disciplines: alle kunstvormen 
  • Bereik: 35 scholen, 7.400 leerlingen


Het projectaanbod van het binnenschoolse programma Kunst op School (van instelling naar school), de ICC wijkprojecten (van school naar instelling) en de reeds bestaande buitenschoolse projecten worden doorontwikkeld voor Cultuureducatie met Kwaliteit. De cultuurontmoetingen worden niet alleen ondergebracht bij cultuurvakken maar ook bij taal, rekenen en wereldoriëntatie. De getalenteerde en gemotiveerde leerlingen worden doorverwezen naar de culturele instellingen. CREA heeft gekozen voor een brede invoering waardoor het overgrote deel van de leerlingen op basisniveau cultuureducatie met kwaliteit ervaart. Het verdiepingsniveau wordt bereikt op een beperkt aantal pilotscholen.

MEER INFORMATIE
www.crea.nu 


Betrokken instellingen: de Commissie Kunsteducatie Hengelo, naast CREA andere Hengelose culturele instellingen als Bibliotheek Hengelo, Muziekschool Hengelo, Twents Techniekmuseum 't HEIM, Historisch Museum en Rabotheater Hengelo, 'losse' culturele ondernemers ( ZZP'ers) uit Hengelo en omgeving, Hogeschool Edith Stein / OCT, Hogeschool Utrecht en Jeugdplein Hengelo.nl

CREA  Centrum voor Kunsteducatie (Hengelo)
Meest gelezen