Compenta (Drenthe, Emmen)

K&C Drenthe / Compenta

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 1.079.536,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 2.279.072,00
  • Disciplines: alle
  • Bereik: 294 scholen, 46.416 leerlingen

In Drenthe doen 294 van de 306 primair onderwijs scholen mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Compenta combineert provinciale expertise met regionale ondersteuning vanuit de vraag van de scholen. De deelnemende scholen kiezen uit drie ambitieniveaus. Om te bereiken dat scholen zelf de regie kunnen voeren, investeren scholen in hun visie op het vakgebied en de deskundigheid van hun leerkrachten. Op die manier kunnen zij een gelijkwaardiger samenwerking aangaan met culturele instellingen.

Compenta stimuleert scholen om samen met hun culturele omgeving doorgaande leerlijnen cultuuronderwijs te ontwikkelen met horizontale (in verschillende vakken) en verticale samenhang (in leerjaren). Iedere school monitort zijn eigen ontwikkeling met het evaluatie-instrument EVI. De scholen noemen in de evaluatie als belangrijkste opbrengst van Cultuureducatie met Kwaliteit de ‘bewustwording, inzicht, stimulans en interesse voor cultuuronderwijs’.

MEER INFORMATIE
www.compenta.nl  

Betrokken instellingen: K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, Scala Centrum voor de Kunsten, ICO Centrum voor Kunst & Cultuur en De Kunstweging verenigt in Compenta.

Compenta (Drenthe, Emmen)
Meest gelezen