CKC Zoetermeer (Zoetermeer)

CKC Zoetermeer

Bijdrage Fonds voor Cultuurparticipatie € 268.000,-

Cultuureducatie met Kwaliteit

  • Totale begroting: € 567.519,00
  • Disciplines: beeldende kunst, theater, muziek, dans, nieuwe media, literatuur, cultureel erfgoed
  • Bereik: 49 scholen, 893 leerlingen


CKC focust bij het ontwikkelen van de doorgaande leerlijnen op samenhang in het curriculum. Dit krijgt meer prioriteit dan het aan bod laten komen van alle kunstdisciplines. Er wordt voortgebouwd op de aanwezige kennis. Aandachtspunt is dat de leeropbrengsten van de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie beoordeeld worden. Uitgevoerde activiteiten worden jaarlijks afgesloten met eindpresentaties in de vorm van open podia of exposities. Voor het eerste jaar hebben zich vier scholen aangemeld: basisschool De Watersnip, De Triangel, De Paulusschool en De Oostwijzer. Ieder kalenderjaar komt er één school bij. Dit houdt in dat erin 2016 eindigen 7 scholen deelnemen.


MEER INFORMATIE
www.ckc-zoetermeer.nl / www.cultuuropschool.nl

Betrokken instellingen: Stadsmuseum Zoetermeer, Stadstheater Zoetermeer, Bibliotheek Zoetermeer

 

CKC Zoetermeer (Zoetermeer)
Meest gelezen