Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016: Over deze subsidie


Scholen en culturele instellingen in het hele land werken samen om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Wat levert het op? Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Handig in deze 21ste eeuw!

Het Fonds voor Cultuurparticipatie draagt ook bij! Dit doen we onder andere door 54 meerjarige programma's, verspreid over het hele land te ondersteunen waarbij scholen en culturele instellingen samen werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit. . Daarom zet het Fonds zich samen met vele partners in om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te verbeteren. Zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.

 

Feiten en cijfers

 • 54 programma's krijgen verdeeld over vier jaar in totaal 39 miljoen euro. 
 • Het budget is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente of provincie. 
 • Er worden op dit moment ruim 3500 scholen bereikt. Dat is de helft van de basischolen in Nederland. 

 

Meer weten over de lopende programma's?

 

 

 

Doelstellingen

Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft vier doelstellingen:

 • ontwikkeling van doorgaande leerlijnen;
 • deskundigheidsbevordering van leerkracht en educatief medewerkers van culturele instellingen;
 • ontwikkelen van een duurzame samenwerking tussen de school en de culturele omgeving;
 • ontwikkelen beoordelingsinstrumenten voor cultuureducatie.


Op ons online magzine worden de doelstellingen in beeld gebracht in vier filmpjes.

Partners

In het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken vele partijen met elkaar samen:

 

 

Meer lezen

Waarom cultuureducatie?

Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Die heb je nodig in deze tijd, waarin het steeds belangrijker wordt dat je kennis kunt combineren, kunt samenwerken en oplossingen voor nieuwe problemen kunt vinden.” aldus Minister Bussemaker.
Lees het hele interview met Minister Bussemaker in ons magazine.

De afgelopen jaren is er door gemeenten, provincies, scholen en culturele instellingen veel geïnvesteerd in cultuureducatie. Deze inspanningen hebben veel vruchten afgeworpen. Er zijn echter ook kritische kanttekeningen te plaatsen. De randvoorwaarden voor kunstzinnige activiteiten zijn verbeterd, maar de kwaliteit van de inhoud en de leeropbrengsten hebben daarmee geen gelijke tred gehouden.

"In eerdere subsidieregelingen voor versterking van cultuureducatie lag het accent op cultuurdeelname op latere leeftijd onder het motto jong geleerd is oud gedaan. Nu is het motto dat kunst en cultuur niet alleen leuk en boeiend zijn, maar dat kinderen ook iets moeten leren, het zijn schoolvakken die hen bagage geven voor het verdere leven."
Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie

foto: Stefan Segers Cultuureducatie met Kwaliteit in Delft, De VAK Centrum voor de kunsten

 

Meer lezen

Blijf op de hoogte en praat mee


Het Fonds wil de kennis en ervaring die in de 54 projecten wordt opgegaan zoveel mogelijk delen met het veld. Hierbij wordt het Fonds ondersteund door het LKCA. We doen dit onder andere door het voor het voetlicht brengen van best practices en het organiseren van bijeenkomsten.

 

Meer lezen

Onderzoek en achtergrond

 

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst

Het LKCA werkt voor het landelijke programma nauw samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en verzorgt analyses, advies en evaluatie. Veel informatie over het programma is te vinden op de website van het LKCA.

 

Beleid en instrumenten ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De subsidieregelingen die het Fonds uitvoert zijn onderdeel van een landelijke aanpak van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met als doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te borgen. 

 • Advies van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in opdracht van OCW over cultuureducatie.
 • Kamerbrief van minister en staatssecretaris over de voortgang van de uitvoering van het cultuuronderwijsbeleid
 • Via de prestatiebox stelt OCW jaarlijks een budget van € 10,90 per leerling per jaar beschikbaar
 • SLO ontwikkelde in opdracht van het ministerie een leerplankader kunstzinnige orientatie. Dit kader biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige orientatie op scholen.
 • Bestuurlijk kader: minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker, de PO-Raad en wethouders en gedeputeerden van onderwijs en van cultuur uit een groot aantal steden en provincies hebben in een convenant vastgelegd dat ze zich de komende tien jaar committeren aan versterking van cultuuronderwijs op basisscholen.
 • In opdracht van OCW is er in 2014 onderzoek gedaan naar de stand van zaken cultuuronderwijs in het primair onderwijs. 
 • De onderwijsinspectie maakt in 2015 een rapportage over cultuureducatie in het basisonderwijs.

 

Onderzoek in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie 

 

 

Meer lezen
Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016
Meest gelezen